МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Пловдив- Кричим /през Перущица/

Изпълнява сe  целогодишно от „,РОДОПИ АВТО- 07” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

04:25

АГ „ЮГ” Пловдив

06:01

 

 

0,5

04:30

1

04:31

Пловдив, Хирургии

05:55

1

05:56

5,0

04:41

1

04:42

Кадиево

05:44

1

05:45

2,1

04:45

1

04:46

Й. Груево, Център

05:40

1

05:41

1,0

04:47

1

04:48

Й.Груево, Запад

05:38

1

05:39

2,9

04:52

1

04:53

Перущица /Пастуша/

05:33

1

05:34

4,0

04:55

1

04:56

Перущица /Център/

05:30

1

05:31

0,9

04:58

1

04:59

Перущица /Запад/

05:27

1

05:28

3,3

05:03

1

05:04

Устина

05:22

1

05:23

9,6

05:09

1

05:10

Кричим /Център/

05:16

1

05:17

3,0

05:11

 

 

АГ Кричим

 

 

05:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

06:15

АГ „ЮГ” Пловдив

08:01

 

 

0,5

06:20

1

06:21

Пловдив, Хирургии

07:55

1

07:56

5,0

06:31

1

06:32

Кадиево

07:44

1

07:45

2,1

06:35

1

06:36

Й. Груево, Център

07:40

1

07:41

1,0

06:37

1

06:38

Й.Груево, Запад

07:38

1

07:39

2,9

06:42

1

06:43

Перущица /Пастуша/

07:33

1

07:34

4,0

06:45

1

06:46

Перущица /Център/

07:30

1

07:31

0,9

06:48

1

06:49

Перущица /Запад/

07:27

1

07:28

3,3

06:53

1

06:54

Устина

07:22

1

07:23

9,6

06:59

1

07:00

Кричим /Център/

07:16

1

07:17

3,0

07:01

 

 

АГ Кричим

 

 

07:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

08:15

АГ „ЮГ” Пловдив

10:01

 

 

0,5

08:20

1

08:21

Пловдив, Хирургии

09:55

1

09:56

5,0

08:31

1

08:32

Кадиево

09:44

1

09:45

2,1

08:35

1

08:36

Й. Груево, Център

09:40

1

09:41

1,0

08:37

1

08:38

Й.Груево, Запад

09:38

1

09:39

2,9

08:42

1

08:43

Перущица /Пастуша/

09:33

1

09:34

4,0

08:45

1

08:46

Перущица /Център/

09:30

1

09:31

0,9

08:48

1

08:49

Перущица /Запад/

09:27

1

09:28

3,3

08:53

1

08:54

Устина

09:22

1

09:23

9,6

08:59

1

09:00

Кричим /Център/

09:16

1

09:17

3,0

09:01

 

 

АГ Кричим

 

 

09:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

 10:15

АГ „ЮГ” Пловдив

12:01

 

 

0,5

10:20

1

10:21

Пловдив, Хирургии

11:55

1

11:56

5,0

10:31

1

10:32

Кадиево

11:44

1

11:45

2,1

10:35

1

10:36

Й. Груево, Център

11:40

1

11:41

1,0

10:37

1

10:38

Й.Груево, Запад

11:38

1

11:39

2,9

10:42

1

10:43

Перущица /Пастуша/

11:33

1

11:34

4,0

10:45

1

10:46

Перущица /Център/

11:30

1

11:31

0,9

10:48

1

10:49

Перущица /Запад/

11:27

1

11:28

3,3

10:53

1

10:54

Устина

11:22

1

11:23

9,6

10:59

1

11:00

Кричим /Център/

11:16

1

11:17

3,0

11:01

 

 

АГ Кричим

 

 

11:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

12:15

АГ „ЮГ” Пловдив

14:01

 

 

0,5

12:20

1

12:21

Пловдив, Хирургии

13:55

1

13:56

5,0

12:31

1

12:32

Кадиево

13:44

1

13:45

2,1

12:35

1

12:36

Й. Груево, Център

13:40

1

13:41

1,0

12:37

1

12:38

Й.Груево, Запад

13:38

1

13:39

2,9

12:42

1

12:43

Перущица /Пастуша/

13:33

1

13:34

4,0

12:45

1

12:46

Перущица /Център/

13:30

1

13:31

0,9

12:48

1

12:49

Перущица /Запад/

13:27

1

13:28

3,3

12:53

1

12:54

Устина

13:22

1

13:23

9,6

12:59

1

13:00

Кричим /Център/

13:16

1

13:17

3,0

13:01

 

 

АГ Кричим

 

 

13:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

14:15

АГ „ЮГ” Пловдив

16:01

 

 

0,5

14:20

1

14:21

Пловдив, Хирургии

15:55

1

15:56

5,0

14:31

1

14:32

Кадиево

15:44

1

15:45

2,1

14:35

1

14:36

Й. Груево, Център

15:40

1

15:41

1,0

14:37

1

14:38

Й.Груево, Запад

15:38

1

15:39

2,9

14:42

1

14:43

Перущица /Пастуша/

15:33

1

15:34

4,0

14:45

1

14:46

Перущица /Център/

15:30

1

15:31

0,9

14:48

1

14:49

Перущица /Запад/

15:27

1

15:28

3,3

14:53

1

14:54

Устина

15:22

1

15:23

9,6

14:59

1

15:00

Кричим /Център/

15:16

1

15:17

3,0

15:01

 

 

АГ Кричим

 

 

15:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

16:15

АГ „ЮГ” Пловдив

18:01

 

 

0,5

16:20

1

16:21

Пловдив, Хирургии

17:55

1

17:56

5,0

16:31

1

16:32

Кадиево

17:44

1

17:45

2,1

16:35

1

16:36

Й. Груево, Център

17:40

1

17:41

1,0

16:37

1

16:38

Й.Груево, Запад

17:38

1

17:39

2,9

16:42

1

16:43

Перущица /Пастуша/

17:33

1

17:34

4,0

16:45

1

16:46

Перущица /Център/

17:30

1

17:31

0,9

16:48

1

16:49

Перущица /Запад/

17:27

1

17:28

3,3

16:53

1

16:54

Устина

17:22

1

17:23

9,6

16:59

1

17:00

Кричим /Център/

17:16

1

17:17

3,0

17:01

 

 

АГ Кричим

 

 

17:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

18:15

АГ „ЮГ” Пловдив

20:01

 

 

0,5

18:20

1

18:21

Пловдив, Хирургии

19:55

1

19:56

5,0

18:31

1

18:32

Кадиево

19:44

1

19:45

2,1

18:35

1

18:36

Й. Груево, Център

19:40

1

19:41

1,0

18:37

1

18:38

Й.Груево, Запад

19:38

1

19:39

2,9

18:42

1

18:43

Перущица /Пастуша/

19:33

1

19:34

4,0

18:45

1

18:46

Перущица /Център/

19:30

1

19:31

0,9

18:48

1

18:49

Перущица /Запад/

19:27

1

19:28

3,3

18:53

1

18:54

Устина

19:22

1

19:23

9,6

18:59

1

19:00

Кричим /Център/

19:16

1

19:17

3,0

19:01

 

 

АГ Кричим

 

 

19:15