МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Пловдив- Кричим /през Перущица/

Изпълнява сe  целогодишно от „ПЪЛДИН  БУС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

05:25

АГ „ЮГ” Пловдив

07:01

 

 

0,5

05:30

1

05:31

Пловдив, Хирургии

06:55

1

06:56

5,0

05:41

1

05:42

Кадиево

06:44

1

06:45

2,1

05:45

1

05:46

Й. Груево, Център

06:40

1

06:41

1,0

05:47

1

05:48

Й.Груево, Запад

06:38

1

06:39

2,9

05:52

1

05:53

Перущица /Пастуша/

06:33

1

06:34

4,0

05:55

1

05:56

Перущица /Център/

06:30

1

06:31

0,9

05:58

1

05:59

Перущица /Запад/

06:27

1

06:28

3,3

06:03

1

06:04

Устина

06:22

1

06:23

9,6

06:09

1

06:10

Кричим /Център/

06:16

1

06:17

3,0

06:11

 

 

АГ Кричим

 

 

06:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

07:15

АГ „ЮГ” Пловдив

09:01

 

 

0,5

07:20

1

07:21

Пловдив, Хирургии

08:55

1

08:56

5,0

07:31

1

07:32

Кадиево

08:44

1

08:45

2,1

07:35

1

07:36

Й. Груево, Център

08:40

1

08:41

1,0

07:37

1

07:38

Й.Груево, Запад

08:38

1

08:39

2,9

07:42

1

07:43

Перущица /Пастуша/

08:33

1

08:34

4,0

07:45

1

07:46

Перущица /Център/

08:30

1

08:31

0,9

07:48

1

07:49

Перущица /Запад/

08:27

1

08:28

3,3

07:53

1

07:54

Устина

08:22

1

08:23

9,6

07:59

1

08:00

Кричим /Център/

08:16

1

08:17

3,0

08:01

 

 

АГ Кричим

 

 

08:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

09:15

АГ „ЮГ” Пловдив

11:01

 

 

0,5

09:20

1

09:21

Пловдив, Хирургии

10:55

1

10:56

5,0

09:31

1

09:32

Кадиево

10:44

1

10:45

2,1

09:35

1

09:36

Й. Груево, Център

10:40

1

10:41

1,0

09:37

1

09:38

Й.Груево, Запад

10:38

1

10:39

2,9

09:42

1

09:43

Перущица /Пастуша/

10:33

1

10:34

4,0

09:45

1

09:46

Перущица /Център/

10:30

1

10:31

0,9

09:48

1

09:49

Перущица /Запад/

10:27

1

10:28

3,3

09:53

1

09:54

Устина

10:22

1

10:23

9,6

09:59

1

10:00

Кричим /Център/

10:16

1

10:17

3,0

10:01

 

 

АГ Кричим

 

 

10:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

11:15

АГ „ЮГ” Пловдив

13:01

 

 

0,5

11:20

1

11:21

Пловдив, Хирургии

12:55

1

12:56

5,0

11:31

1

11:32

Кадиево

12:44

1

12:45

2,1

11:35

1

11:36

Й. Груево, Център

12:40

1

12:41

1,0

11:37

1

11:38

Й.Груево, Запад

12:38

1

12:39

2,9

11:42

1

11:43

Перущица /Пастуша/

12:33

1

12:34

4,0

11:45

1

11:46

Перущица /Център/

12:30

1

12:31

0,9

11:48

1

11:49

Перущица /Запад/

12:27

1

12:28

3,3

11:53

1

11:54

Устина

12:22

1

12:23

9,6

11:59

1

12:00

Кричим /Център/

12:16

1

12:17

3,0

12:01

 

 

АГ Кричим

 

 

12:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

13:15

АГ „ЮГ” Пловдив

15:01

 

 

0,5

13:20

1

13:21

Пловдив, Хирургии

14:55

1

14:56

5,0

13:31

1

13:32

Кадиево

14:44

1

14:45

2,1

13:35

1

13:36

Й. Груево, Център

14:40

1

14:41

1,0

13:37

1

13:38

Й.Груево, Запад

14:38

1

14:39

2,9

13:42

1

13:43

Перущица /Пастуша/

14:33

1

14:34

4,0

13:45

1

13:46

Перущица /Център/

14:30

1

14:31

0,9

13:48

1

13:49

Перущица /Запад/

14:27

1

14:28

3,3

13:53

1

13:54

Устина

14:22

1

14:23

9,6

13:59

1

14:00

Кричим /Център/

14:16

1

14:17

3,0

14:01

 

 

АГ Кричим

 

 

14:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

15:15

АГ „ЮГ” Пловдив

17:01

 

 

0,5

15:20

1

15:21

Пловдив, Хирургии

16:55

1

16:56

5,0

15:31

1

15:32

Кадиево

16:44

1

16:45

2,1

15:35

1

15:36

Й. Груево, Център

16:40

1

16:41

1,0

15:37

1

15:38

Й.Груево, Запад

16:38

1

16:39

2,9

15:42

1

15:43

Перущица /Пастуша/

16:33

1

16:34

4,0

15:45

1

15:46

Перущица /Център/

16:30

1

16:31

0,9

15:48

1

15:49

Перущица /Запад/

16:27

1

16:28

3,3

15:53

1

15:54

Устина

16:22

1

16:23

9,6

15:59

1

16:00

Кричим /Център/

16:16

1

16:17

3,0

16:01

 

 

АГ Кричим

 

 

16:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

17:15

АГ „ЮГ” Пловдив

19:01

 

 

0,5

17:20

1

17:21

Пловдив, Хирургии

18:55

1

18:56

5,0

17:31

1

17:32

Кадиево

18:44

1

18:45

2,1

17:35

1

17:36

Й. Груево, Център

18:40

1

18:41

1,0

17:37

1

17:38

Й.Груево, Запад

18:38

1

18:39

2,9

17:42

1

17:43

Перущица /Пастуша/

18:33

1

18:34

4,0

17:45

1

17:46

Перущица /Център/

18:30

1

18:31

0,9

17:48

1

17:49

Перущица /Запад/

18:27

1

18:28

3,3

17:53

1

17:54

Устина

18:22

1

18:23

9,6

17:59

1

18:00

Кричим /Център/

18:16

1

18:17

3,0

18:01

 

 

АГ Кричим

 

 

18:15

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

19:15

АГ „ЮГ” Пловдив

21:01

 

 

0,5

19:20

1

19:21

Пловдив, Хирургии

20:55

1

20:56

5,0

19:31

1

19:32

Кадиево

20:44

1

20:45

2,1

19:35

1

19:36

Й. Груево, Център

20:40

1

20:41

1,0

19:37

1

19:38

Й.Груево, Запад

20:38

1

20:39

2,9

19:42

1

19:43

Перущица /Пастуша/

20:33

1

20:34

4,0

19:45

1

19:46

Перущица /Център/

20:30

1

20:31

0,9

19:48

1

19:49

Перущица /Запад/

20:27

1

20:28

3,3

19:53

1

19:54

Устина

20:22

1

20:23

9,6

19:59

1

20:00

Кричим /Център/

20:16

1

20:17

3,0

20:01

 

 

АГ Кричим

 

 

20:15