МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Кричим- Пловдив /през Перущица/

Изпълнява сe  целогодишно от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

05:45

АГ Кричим

07:32

 

 

0,5

05:46

1

05:47

Кричим /Социални грижи/

07:30

1

07:31

5,0

05:52

1

05:53

Устина

07:24

1

07:25

2,1

05:57

1

05:58

Перущица Запад

07:19

1

07:20

1,0

06:01

1

06:02

Перущица Център

07:15

1

07:16

2,9

06:04

1

06:05

Перущица /Пастуша/

07:12

1

07:13

4,0

06:09

1

06:10

Й.Груево, Запад

07:07

1

07:08

0,9

06:11

1

06:12

Й.Груево Център

07:05

1

07:06

3,3

06:15

1

06:16

Кадиево

07:01

1

07:02

9,6

06:26

1

06:27

Пловдив, Хирургии

06:50

1

06:51

3,0

06:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

06:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

06:45

АГ Кричим

08:32

 

 

0,5

06:46

1

06:47

Кричим /Социални грижи/

08:30

1

08:31

5,0

06:52

1

06:53

Устина

08:24

1

08:25

2,1

06:57

1

06:58

Перущица Запад

08:19

1

08:20

1,0

07:01

1

07:02

Перущица Център

08:15

1

08:16

2,9

07:04

1

07:05

Перущица /Пастуша/

08:12

1

08:13

4,0

07:09

1

07:10

Й.Груево, Запад

08:07

1

08:08

0,9

07:11

1

07:12

Й.Груево Център

08:05

1

08:06

3,3

07:15

1

07:16

Кадиево

08:01

1

08:02

9,6

07:26

1

07:27

Пловдив, Хирургии

07:50

1

07:51

3,0

07:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

07:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

07:45

АГ Кричим

09:32

 

 

0,5

07:46

1

07:47

Кричим /Социални грижи/

09:30

1

09:31

5,0

07:52

1

07:53

Устина

09:24

1

09:25

2,1

07:57

1

07:58

Перущица Запад

09:19

1

09:20

1,0

08:01

1

08:02

Перущица Център

09:15

1

09:16

2,9

08:04

1

08:05

Перущица /Пастуша/

09:12

1

09:13

4,0

08:09

1

08:10

Й.Груево, Запад

09:07

1

09:08

0,9

08:11

1

08:12

Й.Груево Център

09:05

1

09:06

3,3

08:15

1

08:16

Кадиево

09:01

1

09:02

9,6

08:26

1

08:27

Пловдив, Хирургии

08:50

1

08:51

3,0

08:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

08:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

08:45

АГ Кричим

10:32

 

 

0,5

08:46

1

08:47

Кричим /Социални грижи/

10:30

1

10:31

5,0

08:52

1

08:53

Устина

10:24

1

10:25

2,1

08:57

1

08:58

Перущица Запад

10:19

1

10:20

1,0

09:01

1

09:02

Перущица Център

10:15

1

10:16

2,9

09:04

1

09:05

Перущица /Пастуша/

10:12

1

10:13

4,0

09:09

1

09:10

Й.Груево, Запад

10:07

1

10:08

0,9

09:11

1

09:12

Й.Груево Център

10:05

1

10:06

3,3

09:15

1

09:16

Кадиево

10:01

1

10:02

9,6

09:26

1

09:27

Пловдив, Хирургии

09:50

1

09:51

3,0

09:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

09:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

09:45

АГ Кричим

11:32

 

 

0,5

09:46

1

09:47

Кричим /Социални грижи/

11:30

1

11:31

5,0

09:52

1

09:53

Устина

11:24

1

11:25

2,1

09:57

1

09:58

Перущица Запад

11:19

1

11:20

1,0

10:01

1

10:02

Перущица Център

11:15

1

11:16

2,9

10:04

1

10:05

Перущица /Пастуша/

11:12

1

11:13

4,0

10:09

1

10:10

Й.Груево, Запад

11:07

1

11:08

0,9

10:11

1

10:12

Й.Груево Център

11:05

1

11:06

3,3

10:15

1

10:16

Кадиево

11:01

1

11:02

9,6

10:26

1

10:27

Пловдив, Хирургии

10:50

1

10:51

3,0

10:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

10:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

10:45

АГ Кричим

12:32

 

 

0,5

10:46

1

10:47

Кричим /Социални грижи/

12:30

1

12:31

5,0

10:52

1

10:53

Устина

12:24

1

12:25

2,1

10:57

1

10:58

Перущица Запад

12:19

1

12:20

1,0

11:01

1

11:02

Перущица Център

12:15

1

12:16

2,9

11:04

1

11:05

Перущица /Пастуша/

12:12

1

12:13

4,0

11:09

1

11:10

Й.Груево, Запад

12:07

1

12:08

0,9

11:11

1

11:12

Й.Груево Център

12:05

1

12:06

3,3

11:15

1

11:16

Кадиево

12:01

1

12:02

9,6

11:26

1

11:27

Пловдив, Хирургии

11:50

1

11:51

3,0

11:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

11:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

11:45

АГ Кричим

13:32

 

 

0,5

11:46

1

11:47

Кричим /Социални грижи/

13:30

1

13:31

5,0

11:52

1

11:53

Устина

13:24

1

13:25

2,1

11:57

1

11:58

Перущица Запад

13:19

1

13:20

1,0

12:01

1

12:02

Перущица Център

13:15

1

13:16

2,9

12:04

1

12:05

Перущица /Пастуша/

13:12

1

13:13

4,0

12:09

1

12:10

Й.Груево, Запад

13:07

1

13:08

0,9

12:11

1

12:12

Й.Груево Център

13:05

1

13:06

3,3

12:15

1

12:16

Кадиево

13:01

1

13:02

9,6

12:26

1

12:27

Пловдив, Хирургии

12:50

1

12:51

3,0

12:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

12:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

12:45

АГ Кричим

14:32

 

 

0,5

12:46

1

12:47

Кричим /Социални грижи/

14:30

1

14:31

5,0

12:52

1

12:53

Устина

14:24

1

14:25

2,1

12:57

1

12:58

Перущица Запад

14:19

1

14:20

1,0

13:01

1

13:02

Перущица Център

14:15

1

14:16

2,9

13:04

1

13:05

Перущица /Пастуша/

14:12

1

14:13

4,0

13:09

1

13:10

Й.Груево, Запад

14:07

1

14:08

0,9

13:11

1

13:12

Й.Груево Център

14:05

1

14:06

3,3

13:15

1

13:16

Кадиево

14:01

1

14:02

9,6

13:26

1

13:27

Пловдив, Хирургии

13:50

1

13:51

3,0

13:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

13:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

13:45

АГ Кричим

15:32

 

 

0,5

13:46

1

13:47

Кричим /Социални грижи/

15:30

1

15:31

5,0

13:52

1

13:53

Устина

15:24

1

15:25

2,1

13:57

1

13:58

Перущица Запад

15:19

1

15:20

1,0

14:01

1

14:02

Перущица Център

15:15

1

15:16

2,9

14:04

1

14:05

Перущица /Пастуша/

15:12

1

15:13

4,0

14:09

1

14:10

Й.Груево, Запад

15:07

1

15:08

0,9

14:11

1

14:12

Й.Груево Център

15:05

1

15:06

3,3

14:15

1

14:16

Кадиево

15:01

1

15:02

9,6

14:26

1

14:27

Пловдив, Хирургии

14:50

1

14:51

3,0

14:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

14:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

14:45

АГ Кричим

16:32

 

 

0,5

14:46

1

14:47

Кричим /Социални грижи/

16:30

1

16:31

5,0

14:52

1

14:53

Устина

16:24

1

16:25

2,1

14:57

1

14:58

Перущица Запад

16:19

1

16:20

1,0

15:01

1

15:02

Перущица Център

16:15

1

16:16

2,9

15:04

1

15:05

Перущица /Пастуша/

16:12

1

16:13

4,0

15:09

1

15:10

Й.Груево, Запад

16:07

1

16:08

0,9

15:11

1

15:12

Й.Груево Център

16:05

1

16:06

3,3

15:15

1

15:16

Кадиево

16:01

1

16:02

9,6

15:26

1

15:27

Пловдив, Хирургии

15:50

1

15:51

3,0

15:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

15:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

15:45

АГ Кричим

17:32

 

 

0,5

15:46

1

15:47

Кричим /Социални грижи/

17:30

1

17:31

5,0

15:52

1

15:53

Устина

17:24

1

17:25

2,1

15:57

1

15:58

Перущица Запад

17:19

1

17:20

1,0

16:01

1

16:02

Перущица Център

17:15

1

17:16

2,9

16:04

1

16:05

Перущица /Пастуша/

17:12

1

17:13

4,0

16:09

1

16:10

Й.Груево, Запад

17:07

1

17:08

0,9

16:11

1

16:12

Й.Груево Център

17:05

1

17:06

3,3

16:15

1

16:16

Кадиево

17:01

1

17:02

9,6

16:26

1

16:27

Пловдив, Хирургии

16:50

1

16:51

3,0

16:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

16:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

16:45

АГ Кричим

18:32

 

 

0,5

16:46

1

16:47

Кричим /Социални грижи/

18:30

1

18:31

5,0

16:52

1

16:53

Устина

18:24

1

18:25

2,1

16:57

1

16:58

Перущица Запад

18:19

1

18:20

1,0

17:01

1

17:02

Перущица Център

18:15

1

18:16

2,9

17:04

1

17:05

Перущица /Пастуша/

18:12

1

18:13

4,0

17:09

1

17:10

Й.Груево, Запад

18:07

1

18:08

0,9

17:11

1

17:12

Й.Груево Център

18:05

1

18:06

3,3

17:15

1

17:16

Кадиево

18:01

1

18:02

9,6

17:26

1

17:27

Пловдив, Хирургии

17:50

1

17:51

3,0

17:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

17:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

17:45

АГ Кричим

19:32

 

 

0,5

17:46

1

17:47

Кричим /Социални грижи/

19:30

1

19:31

5,0

17:52

1

17:53

Устина

19:24

1

19:25

2,1

17:57

1

17:58

Перущица Запад

19:19

1

19:20

1,0

18:01

1

18:02

Перущица Център

19:15

1

19:16

2,9

18:04

1

18:05

Перущица /Пастуша/

19:12

1

19:13

4,0

18:09

1

18:10

Й.Груево, Запад

19:07

1

19:08

0,9

18:11

1

18:12

Й.Груево Център

19:05

1

19:06

3,3

18:15

1

18:16

Кадиево

19:01

1

19:02

9,6

18:26

1

18:27

Пловдив, Хирургии

18:50

1

18:51

3,0

18:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

18:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

18:45

АГ Кричим

20:32

 

 

0,5

18:46

1

18:47

Кричим /Социални грижи/

20:30

1

20:31

5,0

18:52

1

18:53

Устина

20:24

1

20:25

2,1

18:57

1

18:58

Перущица Запад

20:19

1

20:20

1,0

19:01

1

19:02

Перущица Център

20:15

1

20:16

2,9

19:04

1

19:05

Перущица /Пастуша/

20:12

1

20:13

4,0

19:09

1

19:10

Й.Груево, Запад

20:07

1

20:08

0,9

19:11

1

19:12

Й.Груево Център

20:05

1

20:06

3,3

19:15

1

19:16

Кадиево

20:01

1

20:02

9,6

19:26

1

19:27

Пловдив, Хирургии

19:50

1

19:51

3,0

19:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

19:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

19:45

АГ Кричим

21:32

 

 

0,5

19:46

1

19:47

Кричим /Социални грижи/

21:30

1

21:31

5,0

19:52

1

19:53

Устина

21:24

1

21:25

2,1

19:57

1

19:58

Перущица Запад

21:19

1

21:20

1,0

20:01

1

20:02

Перущица Център

21:15

1

21:16

2,9

20:04

1

20:05

Перущица /Пастуша/

21:12

1

21:13

4,0

20:09

1

20:10

Й.Груево, Запад

21:07

1

21:08

0,9

20:11

1

20:12

Й.Груево Център

21:05

1

21:06

3,3

20:15

1

20:16

Кадиево

21:01

1

21:02

9,6

20:26

1

20:27

Пловдив, Хирургии

20:50

1

20:51

3,0

20:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

20:45

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

20:45

АГ Кричим

22:32

 

 

0,5

20:46

1

20:47

Кричим /Социални грижи/

22:30

1

22:31

5,0

20:52

1

20:53

Устина

22:24

1

22:25

2,1

20:57

1

20:58

Перущица Запад

22:19

1

22:20

1,0

21:01

1

21:02

Перущица Център

22:15

1

22:16

2,9

21:04

1

21:05

Перущица /Пастуша/

22:12

1

22:13

4,0

21:09

1

21:10

Й.Груево, Запад

22:07

1

22:08

0,9

21:11

1

21:12

Й.Груево Център

22:05

1

22:06

3,3

21:15

1

21:16

Кадиево

22:01

1

22:02

9,6

21:26

1

21:27

Пловдив, Хирургии

21:50

1

21:51

3,0

21:32

 

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

 

21:45

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Кричим- Пловдив /през Стамболийски/

Изпълнява сe  целогодишно от „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

06:30

АГ Кричим

08:51

 

 

6,5

06:37

1

06:38

К. Конаре, Център

08:43

1

08:44

2,8

06:47

1

06:48

Ново село

08:33

1

08:34

5,9

06:56

1

06:57

АГ Стамболийски

08:24

1

08:25

0,4

06:58

1

06:59

Стамболийски /Надлез/

08:22

1

08:23

3,0

07:05

1

07:06

Йоаким Груево, Център

08:15

1

08:16

3,3

07:09

1

07:10

Кадиево

08:11

1

08:12

9,6

07:20

1

07:21

Пловдив/ Хирургии/

08:00

1

08:01

3,0

07:26

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

07:55

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

09:05

АГ Кричим

11:06

 

 

6,5

09:12

1

09:13

К. Конаре, Център

10:58

1

10:59

2,8

09:22

1

09:23

Ново село

10:48

1

10:49

5,9

09:31

1

09:32

АГ Стамболийски

10:39

1

10:40

0,4

09:33

1

09:34

Стамболийски /Надлез/

10:37

1

10:38

3,0

09:40

1

09:41

Йоаким Груево, Център

10:30

1

10:31

3,3

09:44

1

09:45

Кадиево

10:26

1

10:27

9,6

09:55

1

09:56

Пловдив/ Хирургии/

10:15

1

10:16

3,0

10:01

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

10:10

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

11:25

АГ Кричим

13:31

 

 

6,5

11:32

1

11:33

К. Конаре, Център

13:23

1

13:24

2,8

11:42

1

11:43

Ново село

13:13

1

13:14

5,9

11:51

1

11:52

АГ Стамболийски

13:04

1

13:05

0,4

11:53

1

11:54

Стамболийски /Надлез/

13:02

1

13:03

3,0

12:00

1

12:01

Йоаким Груево, Център

12:55

1

12:56

3,3

12:04

1

12:05

Кадиево

12:51

1

12:52

9,6

12:15

1

12:16

Пловдив/ Хирургии/

12:40

1

12:41

3,0

12:21

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

12:35

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

13:40

АГ Кричим

15:51

 

 

6,5

13:47

1

13:48

К. Конаре, Център

15:43

1

15:44

2,8

13:57

1

13:58

Ново село

15:33

1

15:34

5,9

14:06

1

14:07

АГ Стамболийски

15:24

1

15:25

0,4

14:08

1

14:09

Стамболийски /Надлез/

15:22

1

15:23

3,0

14:15

1

14:16

Йоаким Груево, Център

15:15

1

15:16

3,3

14:19

1

14:20

Кадиево

15:11

1

15:12

9,6

14:30

1

14:31

Пловдив/ Хирургии/

15:00

1

15:01

3,0

14:36

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

14:55

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

16:05

АГ Кричим

18:06

 

 

6,5

16:12

1

16:13

К. Конаре, Център

17:58

1

17:59

2,8

16:22

1

16:23

Ново село

17:48

1

17:49

5,9

16:31

1

16:32

АГ Стамболийски

17:39

1

17:40

0,4

16:33

1

16:34

Стамболийски /Надлез/

17:37

1

17:38

3,0

16:40

1

16:41

Йоаким Груево, Център

17:30

1

17:31

3,3

16:44

1

16:45

Кадиево

17:26

1

17:27

9,6

09:55

1

16:56

Пловдив/ Хирургии/

17:15

1

17:16

3,0

17:01

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

17:10

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

18:25

АГ Кричим

20:31

 

 

6,5

18:32

1

18:33

К. Конаре, Център

20:23

1

20:24

2,8

18:42

1

18:43

Ново село

20:13

1

20:14

5,9

18:51

1

18:52

АГ Стамболийски

20:04

1

20:05

0,4

18:53

1

18:54

Стамболийски /Надлез/

20:02

1

20:03

3,0

19:00

1

19:01

Йоаким Груево, Център

19:55

1

19:56

3,3

19:04

1

19:05

Кадиево

19:51

1

19:52

9,6

19:15

1

19:16

Пловдив/ Хирургии/

19:40

1

19:41

3,0

19:21

1

 

АГ „ЮГ” Пловдив

 

1

19:35

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Пазарджик- Кричим

Изпълнява сe  целогодишно от „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

09:15

АГ Пазарджик

08:58

 

 

9,2

09:28

1

09:29

Огняново

08:44

1

08:45

3,4

09:33

1

09:34

Хаджиево

08:39

1

08:40

2,0

09:37

1

09:38

Три водици

08:35

1

08:36

4,6

09:45

1

09:46

Ново село

08:27

1

08:28

2,8

09:55

1

09:56

Куртово конаре

08:17

1

08:18

6,5

10:03

1

 

АГ Кричим

 

1

08:10

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

14:15

АГ Пазарджик

13:58

 

 

9,2

14:28

1

14:29

Огняново

13:44

1

13:45

3,4

14:33

1

14:34

Хаджиево

13:39

1

13:40

2,0

14:37

1

14:38

Три водици

13:35

1

13:36

4,6

14:45

1

14:46

Ново село

13:27

1

13:28

2,8

14:55

1

14:56

Куртово конаре

13:17

1

13:18

6,5

15:03

1

 

АГ Кричим

 

1

13:10

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Пещера- Кричим

Изпълнява сe  целогодишно от „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

07:30

Пещера

07:20

 

 

7,0

07:38

2

07:40

Брацигово

07:08

2

07:10

7,0

07:48

2

07:50

Бяга

06:59

2

07:01

5,0

07:59

2

08:01

Исперихово

06:48

2

06:50

3,0

08:08

2

08:10

Козарско

06:38

2

06:40

6,0

08:20

2

 

АГ Кричим

 

 

06:30

Изпълнява сe от 15 септември до 30 юни от „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

13:30

Пещера

12:20

 

 

7,0

13:38

2

13:40

Брацигово

12:08

2

12:10

7,0

13:48

2

13:50

Бяга

11:59

2

12:01

5,0

13:59

2

14:01

Исперихово

11:48

2

11:50

3,0

14:08

2

14:10

Козарско

11:38

2

11:40

6,0

14:20

 

 

АГ Кричим

 

 

11:30

Изпълнява сe от 1 юли до 14 септември от „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

12:30

Пещера

12:20

 

 

7,0

12:38

2

12:40

Брацигово

12:08

2

12:10

7,0

12:48

2

12:50

Бяга

11:59

2

12:01

5,0

12:59

2

13:01

Исперихово

11:48

2

11:50

3,0

13:08

2

13:10

Козарско

11:38

2

11:40

6,0

13:20

 

 

АГ Кричим

 

 

11:30

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
на автобусна линия Кричим- Жребичко

Изпълнява сe  целогодишно от „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС” ООД

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

08:00

АГ Кричим

09:05

 

 

5,0

08:08

1

08:09

Козарско

08:46

1

08:47

13,0

08:25

 

 

Жребичко

 

 

08:30

 

Разст
(км)

Час-минути

Маршрут

Час-минути

прист

стои

тръгва

прист

стои

тръгва

 

 

 

18:10

АГ Кричим

19:05

 

 

7,0

18:18

1

18:19

Козарско

18:56

1

18:57

7,0

18:35

 

 

Жребичко

 

 

18:40